Home Україномовний блог Standard Deduction: що потрібно знати про цей вид відрахувань?

Standard Deduction: що потрібно знати про цей вид відрахувань?

Standard Deduction – це фіксована сума, яку ви можете відняти від свого оподатковуваного доходу залежно від вашого Filing status, кількості Dependents та року, в якому ви подаєте податкову декларацію. 

Itemized Deduction дозволяє віднімати суму витрат більш індивідуальних, таких як податок на нерухомість і відсотки по іпотеці. Деталізація витрат вигідна, якщо сума ваших кваліфікованих витрат перевищує розмір Standard Deduction. 

Які бувають Standard Deductions? 

Існує 5 Standard Deduction, які застосовуються, залежно від вашого Filing status: 

  • Single; 
  • Married filing jointly; 
  • Married filing separately; 
  • Qualifying widow(er); 
  • Head of household (single but with one or more dependents). 

Всі ці статуси мають різні кваліфікаційні правила, суми відрахувань, податкові ставки, а також наявність або відсутність права отримати Credit та Deduction одночасно. 

Ви можете відняти суму Standard Deduction за звітний рік від свого оподатковуваного доходу у рядку 12 податкової декларації форми 1040. 

Чому більшість платників податків застосовують Standard Deduction 

Вимоги до застосування Standard Deduction дещо простіші, ніж до Itemized Deduction. 

Усі розрахунки зводяться до віднімання з вашого оподатковуваного доходу суми, на яку ви маєте право претендувати. 

Крім того, у переважній більшості випадків сума Standard Deduction є дещо більшою, ніж при деталізації всіх витрат та застосуванні Itemized Deduction.1 

Який розмір Standard Deduction? 

Розмір Standard Deduction, на який ви маєте право, залежить від вашого Filing status та вашого віку. Також на суму відрахування може вплинути наявність у вас захворювань, пов’язаних із зором. 

Сума відрахування коригується щороку у зв’язку з інфляцією, і TCJA збільшує її для кожного Filing status. 

Filing Status Сума Deductions 2023 Сума Deductions 2024 
Single $13,850 $14,600
Head of Household $20,800 $21,900
Married Filing Jointly $27,700$29,200
Married Filing Separately $13,850$14,600
Qualifying Widow(er) $27,700$29,200

На сайті IRS розміщений зручний інтерактивний інструмент, який допоможе визначитися з тим, яка сума Standard Deduction може бути застосована до вашого доходу. 

У яких випадках застосовують коригування Standard Deduction 

У деяких випадках сума Standard Deduction може коригуватися. Це стосується тих категорій платників податків, які мають на це право. 

Standard Deduction, застосовний до людей старше 65 років та людей, які мають проблеми із зором. Платники податків у віці 65 років і старші, а також особи, які офіційно визнані сліпими, отримують додатковий Standard Deduction. Він розраховується шляхом підсумовування Standard Deduction платника податків, що відповідає його статусу подання, з додатковою сумою відрахування.2 3 

Спеціальні умови для подружжя. Ви і ваш чоловік (дружина) повинні застосовувати або Standard Deduction, або Itemized Deduction, якщо ви Married Filing Separately. 

Застосування одним із подряжжя Standard Deduction, а іншим Itemized Deduction заборонено. 

Тому перед тим, як заповнювати податкову декларацію, варто розрахувати, який вид відрахування буде найбільш вигідним. 

Standard Deduction для Dependents. Для платників податків, які заявлені як Dependents у податковій декларації, відрахування обмежено сумою Standard Deduction для їх Filing status. 4 

Джерела статті: 

  1. IRS. “Topic No. 501 Should I Itemize?” 
  1. Internal Revenue Service. “Publication 929: Tax Rules for Children and Dependents,” Page 2. 
  1. IRS. “Publication 929 Cat. No. 64349Y Tax Rules for Children and Dependents For Use in Preparing 2021 Returns,” Page 2. 
  1. Internal Revenue Service. “Publication 554: Tax Guide for Seniors,” Page 2.